Misyon

Kurumsallık anlayışı çerçevesinde “Esnaf ve Sanatkarlar” için;

  • Uygun ve gerekli her ortamda /oluşumda nitelikli olarak  temsil görevini yerine getirmek,
  • Akıl, bilim ve hukukun ışığında yol göstermek, değişen sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel koşullar ile teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarına destek vermek,
  • İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
  • Demokratik karar süreçlerinde onlar adına etkin bir şekilde rol almak ve haklarını korumak,
  • Evrensel ahlak değerleri ve iyi iş yapma anlayışı ile oluşturulan Ahilik geleneğini yaşatmalarına, İzmir, Ülke ekonomisine ve insanlığa katkılarının artarak devam etmesine öncülük etmektir.

“ Esnafı Yaşat ki Toplum Gelişsin” prensibinden hareketle Birlik Çalışmalarını yürütmektir.