Kooperatifçilik Eğitimi

14.01.2023 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği’ne göre çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında görev yapan yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatifçilik eğitimi alması zorunlu hale getirilmiştir.   

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz; T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından 03.04.2023 tarihi itibariyle kooperatifçilik eğitimi eğitim sağlayıcısı olarak yetkilendirilmiştir.

Birliğimizce verilecek kooperatifçilik eğitiminin detayları aşağıda yer almaktadır.

 Yönetmeliğe Göre Üyeleri Eğitim Şartına Tabi Kooperatifler :

  • Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
  • İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
  • Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
  • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk Lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
  • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

Eğitime Kimler Katılabilir ?

  • Kooperatif yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri,
  • Kooperatif müdürleri, kooperatif çalışanları, ortakları,
  • Kooperatifçilikle ilgili işlerde çalışan kamu görevlileri.

Eğitim Süresi :

30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konular olmak üzere toplam 40 ders saati sürecek eğitimimizin her bir ders saati 50 dakikadan oluşmaktadır.

Eğitim Programı :

Hafta içi saat 17:00- 21:00 (10 gün).

Eğitim Şekli :

Eğitimimiz online olarak gerçekleşecektir.

Eğitim Ücreti : 1000 TL (KDV Dahil)

Eğitim Ücretinin Bankaya Yatırılması:

Banka Hesap Numarası: Halk Bankası
TR35 0001 2009 4300 0016 3412 45

Hesap adı: İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Açıklama kısmına eğitime katılacak kişinin adı soyadı yazılması
Dekontun egitim@iesob.org.tr adresine mail olarak atılması

Ön Başvuru Formu: